Touwbedrijf Vermeirsch
Vezelinfo
Producten

Synthetische vezels

polypropyleen (PP) & polyethyleen (PE)

petrochemische nijverheid
petrochemische nijverheid

Polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) zijn kunststoffen afkomstig van aardolie. De productieweg die lang en ingewikkeld is, start in de olieraffinaderij.

In de destillatiekolom wordt de ruwe olie gescheiden in verschillende oliefracties met elk hun specifieke eigenschappen en kookpunten. Het distillatieproces resulteert in volgende fracties:

  • lichte gassen (methaan en ethaan)
  • LPG (mengsel van butaan en propaan)
  • benzine
  • nafta
  • kerosine
  • diesel
  • stookolie
  • smeerolie
  • bitumen

Het lichte raffinaderijgas wordt vaak in de raffinaderij zelf gebruikt om warmte op te wekken. De andere distillaten worden verder verwerkt. Voor de petrochemische industrie is het kraken van nafta heel belangrijk. Kraken is het splitsen van complexe organische verbindingen in eenvoudiger verbindingen. Als nafta wordt gekraakt met hete stoom, ontstaan etheen (ethyleen) en propeen (propyleen). Deze monomeren (eenvoudige moleculaire eenheden) worden door polymerisatie aan elkaar gekoppeld tot polypropeen (polypropyleen) en respectievelijk polyetheen (polyethyleen). Beide producten worden door de grote olieconcerns in korrelvorm aangeboden aan de garen- en touwfabrieken.

De volgende fase is de extrusie. De PP en/of PE korrels worden in een verwarmde cilinder gebracht, waarin een schroef draait die de massa homogeen maakt en de vloeistof doorstuwt naar de spuitmond. De vorm van deze spuitmond bepaalt het bekomen resultaat. Een PP film of een PE monofilament. Deze ondergaan ieder op zich verdere bewerkingen om uiteindelijk te resulteren in garens.