Touwbedrijf Vermeirsch
Vezelinfo
Producten

Uw privacy / GDPR


Touwbedrijf Vermeirsch doet het nodige om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Enkel en alleen de contactgegevens die zelf door (potentiële) klanten en -leveranciers verstrekt zijn, worden bewaard in onze databank of op onze emailserver. Dit is noodzakelijk om boekhoudkundige redenen en/of om simpelweg correspondentie te beantwoorden.


Privacy:

Uw gegevens worden en zullen nooit gedeeld worden met derden hetzij op wettelijk verzoek van een overheidsinstantie inclusief verzoeken van de nationale veiligheid of ordehandhaving. Onze firma verstuurt nooit nieuwsbrieven. Eventuele promoties vindt u terug op de website.


Website:

Vermeirsch.be is een louter informatieve website die geen gebruik maakt van cookies. De gegevensoverdracht gebeurt via een beveiligde verbinding (https).
Mochten er toch cookies geladen worden, dan zijn deze afkomstig van derden: e.g. zoekrobots zoals Google of onze hostingprovider: a2hosting.com.


Hoelang we uw gegevens bewaren:

Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig om te voldoen aan legitieme en wettelijke zakelijke doelen in overeenstemming met het beleid inzake documentenbeheer van Touwbedrijf Vermeirsch en de geldende wet- en regelgeving.


Beveiliging:

We bieden fysieke, elektronische en procedure-gebonden beveiligingsmaatregelen om de gegevens die we verwerken en bewaren te beveiligen. De toegang tot uw gegevens is strikt beperkt tot de bevoegde werknemers. Uw gegevens staan op beveiligde lokale servers waartoe enkel en alleen bevoegde werknemers van Touwbedrijf Vermeirsch toegang hebben.


Uw privacy rechten en keuzes:

U hebt het recht om ons informatie te vragen over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en met wie we die gegevens delen. U hebt ook het recht om een exemplaar of inzage te vragen van uw opgeslagen persoonsgegevens en om een correctie of verwijdering ervan te vragen.


Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Elk van bovenstaande verzoeken kan aan ons worden geadresseerd op:

Touwbedrijf Vermeirsch, Spinnerslaan 15, B-9160 Lokeren
Tel: + 32 9 3482294
E-mail: erwin.v@vermeirsch.be

Hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u een klacht wenst in te dienen over het beheer van uw persoonsgegevens, kunt u dit doen bij onze verantwoordelijke gegevensbeveiliging via email aan erwin.v@vermeirsch.be, die dit verder zal opvolgen. Mocht u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.